Dr Magdalena Ryś

Role of allelopathy in plant development • FT-Raman spectroscopy in plant physiology

Publications

  • Janeczko A.
  • Dziurka M.
  • Gullner G.
  • Kocurek M.
  • Saja D.
  • Ryś M.
  • Skoczowski A.
  • Tobias I.
  • Kornaś A.
  • Barna B.
  • Comparative studies of compatible and incompatible pepper–Tobamovirus interactions and the evaluation of effects of 24-epibrassinolide.
  • 2018.
  • Photosynthetica 56: 763-775.
  View
  • Edyta Lukaszuk
  • Ryś M.
  • Katarzyna Możdżeń
  • Iwona Stawoska
  • Skoczowski A.
  • Iwona Ciereszko
  • Photosynthesis and sucrose metabolism in leaves of Arabidopsis thaliana aos, ein4 and rcd1 mutants as affected by wounding.
  • 2017.
  • Acta Physiol Plant 39:17.
  View
 • View
  • Saja D.
  • Ryś M.
  • Stawoska I.
  • Skoczowski A.
  • Metabolic response of cornflower (Centaurea cyanus L.) exposed to tribenuron-methyl: one of the active substances of sulfonylurea herbicides.
  • 2016.
  • Acta Physiologiae Plantarum 38: 168.
  View
  • Synowiec A.
  • Ryś M.
  • Bocianowski J.
  • Wielgusz K.
  • Byczyńska M.
  • Heller K.
  • Kalemba D.
  • Phytotoxic effect of fiber hemp essential oil on germination of some weeds and crops .
  • 2016.
  • Journal of Essential Oil Bearing Plants 19: 262-276.
  View
more publications

Projects

EDUCATION
 
2007 - 2011
PhD student at the International Doctoral Studies in Natural Sciences at the Polish Academy of Science in Cracow
doctor degree in biology
specialization: plant physiology
Title of thesis: "Impact of plant extracts with different allelopathic activity on the metbolism of mustard, rape, wheat and clover seedlings".
 
2002 – 2007
master student at the Jagiellonian University in Cracow, Faculty of Chemistry
master degree in chemistry
specialization: environmental analytics
Title of thesis: "The study of allelopathic interactions beteen plants using isothermal calorimetry".
 
2005 - 2007
Pedagogical Studies at the Jagiellonian University in Cracow
specialization: teaching of chemistry
 
1998 – 2002
High School No. III in Cracow, bio-chemical class's profil 
 
EMPLOYMENT
 
2013 - now
Assistant Professor in Institute of Plant Physiology, Polish Academy of Science in Cracow
 
2011 - 2013
Assistant in Institute of Plant Physiology, Polish Academy of Science in Cracow
 
2007 – 2011
Chemist in Institute of Plant Physiology, Polish Academy of Science in Cracow 

Publications (2009-2013)

Odrzywolska-Hasiec M., Troć M. [Ryś M.], Oklejewicz K., Skoczowski A. 2013. Wpływ wysokości nad poziomem morza na stan fizjologiczny liści olszy zielonej (Alnus viridis DC) w Bieszczadach. Czasopismo Naukowo – Kulturalne EPISTEME (ISSN 1895-4421), 18(3): 111 - 119.
 
Cencora A., Troć M. [Ryś M.], Oklejewicz K., Skoczowski A. 2013. Porównanie wybranych cech fizjologicznych roślin Hieracium aurantiacum L. rosnących w obrębie zwartego zasięgu i poza lokalną północną granicą zasięgu. Czasopismo Naukowo – Kulturalne EPISTEME (ISSN 1895-4421), 18(3): 29 - 39.
 
Skoczowski A., Troć M.
[Ryś M.], 2013. Isothermal calorimetry and Raman spectroscopy to study response of plants to abiotic and biotic stress. In: "Molecular Stress Physiology of Plants", Rout G.R., Das A.B. (Eds.), Springer.
 
Troć M. [Ryś M.], Saja D., Kornas A., Żuraw A., Skoczowski A., 2011. Strong endothermic effects caused by allelopathic interactions during growth of mustard, rape, wheat and clover seedlings. J. Therm. Anal. Calorim. 104: 141 – 148.
 
Skoczowski A., Troć M. 
[Ryś M.], Baran A., Baranska M., 2011. Impact of sunflower and mustard leave extracts on the growth and dark respiration of mustard seedlings. J. Therm. Anal. Calorim. 104: 187 – 192.
 
Saja D., Troć M. [Ryś M.], Stokłosa A., Skoczowski A. 2011, Innowacyjne metody oceny odporności chwastów na herbicydy, Rola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego Monografia 2011 pod redakcją: dr itp., Marcin Kuczera, Tom II, 120-123
 
Troć M.[Ryś M.], Skoczowski A., Barańska M., 2009. The influence of sunflower and mustard leaf extracts on the germination of mustard seeds. J. Therm. Anal. Calorim. 95: 727 – 730.