NCN MINIATURE 3 PROJECT - SCIENTIFIC ACTION

09.12.2019

The National Science Center has awarded funding for the implementation of the scientific activity MINIATURE 3 Decision 2019/03 / X / NZ9 / 01879 of 04/12/2019

entitled: "Effect of soil drought on the winter barley chloroplast proteome (Hordeum vulgare L.)" reported by the Institute of Plant Physiology F. Górski PAN,

The project manager is dr Przemysław Kopeć, Department of Cell Biology IFR PAN

Event log

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2019-12-09 10:30:02 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "NCN PROJEKT MINIATURA 3 – DZIAŁANIE NAUKOWE" w następującym zakresie:
Dostępny do
Wstęp (polski)
Wstęp (angielski)
2019-12-09 10:28:50 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "NCN PROJEKT MINIATURA 3 – DZIAŁANIE NAUKOWE" w następującym zakresie:
Dostępny od
Dostępny do
2019-12-09 10:26:25 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "NCN PROJEKT MINIATURA 3 – DZIAŁANIE NAUKOWE" w następującym zakresie:
Dostępny do
2019-12-09 10:26:04 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "NCN PROJEKT MINIATURA 3 – DZIAŁANIE NAUKOWE" w następującym zakresie:
Dostępny do
2019-12-09 10:25:45 Dodanie rekordu Agnieszka Kwiecień Nazwa rekordu: NCN PROJEKT MINIATURA 3 – DZIAŁANIE NAUKOWE
print