Professor Leokadia Rakoczy

Former Employees and Professors Emeriti
(+48) 12 4251833
l.rakoczy@ifr-pan.edu.pl

Publications

  • Sroka J.
  • Madeja Z.
  • Galanty A.
  • Michalik M.
  • Przestalski S.
  • Rakoczy L.
  • Trimethyltin inhibits the chemotaxis of Dictyostelium discoideum amoebae.
  • 2001.
  • European Journal of Protistology, 37: 313-326.
  View
  • Rakoczy L.
  • Płonka P.M.
  • Kultury in vitro śluzowców jako materiał do weryfikacji metody oczyszczania naturalnej melaniny.
  • 2000.
  • Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 473: 267-277.
  • Płonka P.M.
  • Rakoczy L.
  • Kompleksy tlenku azotu i żelaza hemowego oraz niehemowego w plazmodiach śluzowców hodowanych in vitro.
  • 2000.
  • Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 473: 249-259.
more publications