M. Sc. Natalia Hordyńska

Technical-Scientific Staff
Department of Stress Biology
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 155)
n.hordynska@ifr-pan.edu.pl
abiotic stress • drought • spring wheat • Triticum aestivum ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9544-0513 Web of Science ResearcherID AAM-4658-2021

Publications

  • Ziejewska C.
  • Grela A.
  • Lach M.
  • Marczyk J.
  • Hordyńska N.
  • Szechynska-Hebda M.
  • Hebda M.
  • Eco-friendly zeolites for innovative purification of water from cationic dye and heavy metal ions.
  • 2023.
  • Journal of Cleaner Production, 406: 136947.
  View
  • Skórka P.
  • Banach A.
  • Banasiak M.
  • Bokalska-Rajba J.
  • Bonk M.
  • Czachura P.
  • García-Rodríguez A.
  • Gaspar G.
  • Hordyńska N.
  • Kaczmarczyk A.
  • Laskoś K.
  • Kociński M.
  • Łopata B.
  • Mazur E.
  • Mirzaei M.
  • Misiewicz A.
  • Parres A.
  • Przystałkowska A.
  • Pustkowiak S.
  • Raczyński M.
  • Sadura  I.
  • Splitt A.
  • Stanek M.
  • Sternalski J.
  • Wierzbicka A.
  • Wiorek M.
  • Zduńczyk P.
  • Congruence between the prioritisation of conservation problems at the local and national scale: An evaluation by environmental scientists in Poland.
  • 2021.
  • Environmental Science and Pollution Research, 28: 35317–35326.
  View
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Hordyńska N.
  • Wędzony M.
  • Dyda M.
  • Troczyńska J.
  • Alternatywne czynniki redukujące zjawisko albinizmu roślin regenerowanych z androgenicznych kultur pszenicy i pszenżyta.
  • 2020.
  • Biuletyn IHAR, 291(supl.): 35–36.
  View
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Hordyńska N.
  • Grzesiak S.
  • Grzesiak M.
  • Sas-Paszt L.
  • Lisek A.
  • Sumorok B.
  • Derkowska E.
  • Weszczak K.
  • Frąc M.
  • Przybył M.
  • Trzciński P.
  • Głuszek S.
  • Fizjologiczne i genetyczne markery odporności pszenicy jarej na suszę w aspekcie interakcji zachodzących w ryzosferze.
  • 2020.
  • Biuletyn IHAR, 291(supl.): 31–33.
  View
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Marczyk J.
  • Ziejewska C.
  • Hordyńska N.
  • Mikuła J.
  • Hebda M.
  • Neutral geopolymer foams reinforced with cellulose studied with the FT-Raman spectroscopy.
  • 2019.
  • IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 706.
  View
more publications

Education:

since 2017 PhD study at The Franciszek Górski Institute of Plant Physiology Polish Academy of Sciences (IPP PAS) in the frame of Doctoral Studies in Natural Sciences at the Polish Academy of Sciences in Kraków

2013 – 2015 master's degree in biology at Jagiellonian University in Kraków

2010 – 2013 bachelor's degree in biology at Jagiellonian University in Kraków