PROJEKT BADAWCZY NCN - OPUS 25

24.11.2023

Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinansowanie w konkursie Opus 25, Decyzja 2023/49/B/NZ1/02898 z dnia 23.11.2023, na projekt badawczy pt.: "System biochemiczny mikrośrodowiska trichomów wydzielniczych, jego właściwości biokatalityczne i potencjał w biotechnologii" zgłoszony przez Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN we współpracy z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN.

Kierownikiem projektu jest dr inż. Paweł Rodziewicz

Event log

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2023-11-24 07:40:17 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: PROJEKT BADAWCZY NCN - OPUS 25
print