News

 • 23.05.2019 Seminar 2019-05-24

  Biological control of plant pests and diseases - past, present, future; Prof. Dr Johannes A. Jehle

   View More 
 • 15.05.2019 Seminar 2019-05-17

  Alexander von Humboldt, Clusia - an unwitting discovery of Crassulacean Acid Metabolism; Prof. Dr Ulrich Lüttge

   View More 
 • 24.04.2019 Seminar 2019-04-26

  Endofity grzybowe: Znaczenie w dostosowaniu roślin do środowiska; dr Piotr Rozpądek (Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ)

   View More 
 • 04.04.2019 Seminar 2019-04-12

  Biologiczne i fizjologiczne uwarunkowania słabego plonowania gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench.); Prof. dr hab. Agnieszka Płażek

   View More 
 • 28.03.2019 Agriculture of the future

  We encourage you to read the article about the Institute published in 'Rzeczpospolita'

   View More 
 • 05.03.2019 Seminar 2019-03-08

  Analiza biochemiczno-fizjologiczna linii bliskoizogenicznych żyta (Secale cereale L.) zróżnicowanych pod względem nalotu woskowego w warunkach suszy glebowej; M Sc. Kamila Kapłoniak

   View More 
 • 20.02.2019 Seminar 2019-02-20

  Rozhartowanie jako kluczowy czynnik determinujący przezimowanie roślin zbożowych w warunkach ocieplenia klimatu; Prof. Marcin Rapacz

   View More 
 • 06.02.2019 Seminar 2019-02-08

  Indukowane temperaturą strukturalno-funkcjonalne zmiany w membranach komórkowych izolowanych z mutantów jęczmienia z zaburzeniami biosyntezy i percepcji brasinosteroidów; mgr Iwona Sadura

   View More 
 • 23.01.2019 Seminar 2019-01-25

  Aklimacja fotosyntetycznego transportu elektronów do stresu: Rola PSI; Prof. dr hab. Ewa Niewiadomska

   View More 
 • 08.01.2019 Seminar 2019-01-11

  Fizjologiczno-biochemiczna charakterystyka mieszańców owsa z kukurydzą; dr hab. Edyta Skrzypek

   View More