Projects

  • Katarzyna Cyganek (Małek) x
  • Ilona Czyczyło-Mysza (Czyczyło) x
  • Kinga Dziurka (Tobola) x
  • Katarzyna Juzoń x
  • Kamila Laskoś (Kapłoniak) x
  • Izabela Marcińska x
  • Angelika Noga x
  • Agata Nowakowska (Stawicka) x
  • Edyta Skrzypek x
  • Marzena Warchoł x
Title Year
of Launch
Year
of Completion
Project Leaders Participants Project No. Financing Details sorting_name
Określenie fizjologicznych i biochemicznych wskaźników tolerancji pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) na stres suszy i wysokiej temperatury 2021 2026 MRiRW nr 3 MRiRW View Juzoń
Identyfikacja czynników warunkujących indukcję embriogenezy mikrospor u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) 2021 2026 MRiRW nr 4 MRiRW View Żur
Oxidative stress and its role in the regulation of embryogenesis in isolated microspore cultures of triticale (x Triticale Wittm.) and barley (Hordeum vulgare L.) 2016 2021 2015/18/M/NZ3/00348 National Science Centre View Żur
Protocol for effective doubled haploids production by androgenesis for polish breeding materials of wheat (Triticum aestivum L.) 2017 2020 Tango2/340285/NCBR/2017 National Centre of Research and Development View Żur
Identification of factors which determine drought and freezing tolerance in barley (Hordeum vulgare L.) 2014 2018 MRiRW, nr 26 Ministry Of Agriculture And Rural Development View Żur
Identification of factors determining the efficiency of doubled haploids production in rye (Secale cereale L.) through androgenesis and distant crosses 2015 2018 MRiRW, nr 84 Ministry Of Agriculture And Rural Development View Dubas
Is 4-chloro-indolyl-3-acetic acid the death hormone in generative oat organs? 2017 2018
2017/1/x/NZ9/01309 NCN View Dziurka
Obtaining of oat doubled haploid lines by wide crossing method, and the identification of partial hybrids 2015 2018 PBS3/B8/17/2015 National Centre of Researc and Development View Skrzypek
Rozwój izolowanego bielma: problemy morfogenezy i gromadzenia skrobi 2013 2017
UMO-2012/07/B/NZ9/01325 National Science Centre View
Development of an efficient method of oat doubled haploid production 2013 2013 HOR hn-801-1/13 Ministry Of Agriculture And Rural Development, The Department of Plant Breeding and Protection View Skrzypek
Development of an efficient method of oat doubled haploid production 2012 2012 HOR hn-801-4/12 Ministry Of Agriculture And Rural Development, The Department of Plant Breeding and Protection View Skrzypek
Signalling transduction in resistance to snow mould Microdochium nivale induced by cold 2010 2012 595/N-COST/2009/0605 National Science Center, Action COST FA0605 (INPAS) View Szechyńska-Hebda
Poliamines and phenolics activity in resistance reaction for soil drought of legume plants cultivated for proteins 2010 2012 621/N-COST/09/2010/0 NCS, Action COST FA0605 (INPAS) View Skrzypek
Optymalization methods for obtaining of doubled haploid oat Avena sativa L. 2010 2012 4521/B/P01/2010/38 Ministry of Science and Higher Education View Marcińska
Physico-chemical indicators of interactions of polyamines with other antioxidants in conditions of drought and salinity stress 2009 2012 556/N-COST/2009/0 National Science Center, Action COST FA0605 (INPAS) View Filek
Improvement of grain dietary value and drought resistance of oat plants by obtaining doubled haploid lines 2008 2011 N R12 002904 National Centre of Research and Development View Marcińska
The search for physiological indicators of increased tolerance of plants pea and yellow lupine to drought 2011 2011 HOR hn-801-2/11 Ministry Of Agriculture And Rural Development, The Department of Plant Breeding and Protection View Dubert
Localization of genes loci for quantitative traits (QTL) associated with the resistance of wheat to drought using map markers and doubled haploid lines population in correlation with the physiological parameters 2009 2011 479/N-COST/2009/0 Ministry Of Agriculture And Rural Development, Action COST FA0604 (TRITIGEN) View Czyczyło-Mysza
Genetic and physiological markers of drought tolerance in spring wheat 2008 2011 192/N-COST/2008/0 Ministry Of Agriculture And Rural Development, COST action View Biesaga-Kościelniak
Development of an efficient method of oat doubled haploid production 2011 2011 HOR hn-801-3/11 Ministry Of Agriculture And Rural Development, The Department of Plant Breeding and Protection View Skrzypek
Determination of polyamines and other osmoprotectants in stimulation of resistance of wheat to osmotic stress 2009 2011 480/N-COST/2009/0 Ministry Of Agriculture And Rural Development, Action COST FA0605 (INPAS View Marcińska
Development and implementation of the method of wheat doubled haploid production 2010 2010 HOR hn - 078 dec/8/10 Ministry Of Agriculture And Rural Development, The Department of Plant Breeding and Protection View Marcińska
Development of an efficient method of oat doubled haploid production 2010 2010 HOR hn - 078 dec/7/10 Ministry Of Agriculture And Rural Development, The Department of Plant Breeding and Protection View Skrzypek
Development of an efficient method of oat doubled haploid production 2009 2009 HOR hn- 4040-dec-24/09 Ministry Of Agriculture And Rural Development, The Department of Plant Breeding and Protection View Skrzypek
Development and implementation of the method of wheat doubled haploid production 2009 2009 HOR hn- 4040-dec-21/09 Ministry Of Agriculture And Rural Development, The Department of Plant Breeding and Protection View Marcińska
Development and implementation of the method of wheat doubled haploid production 2008 2008 HOR hn- 4040-dec-11/08 Ministry Of Agriculture And Rural Development, The Department of Plant Breeding and Protection View Marcińska
Development of an efficient method of oat doubled haploid production 2008 2008 HOR hn- 4040-dec-13/08 Ministry Of Agriculture And Rural Development, The Department of Plant Breeding and Protection View Skrzypek