Publikacje

  • Jan Pilarski x
Author Title Year of Publication Place of Publication PDF
The photosynthetic surface area of apple trees 2013 Photosynthesis Research for Food, Fuel and Future: 818-824 View
Adaptacja roślin do składu spektralnego i intensywności promieniowania 2012 Prace Instytutu Elektrotechniki, 256: 223-236 View
Implication of stem structures for photosynthetic functions in select herbaceous plants 2012 Polish Journal of Environmental Studies, 21: 1687-1696 View
Activity of C4 enzymes in C3-type herbaceous plants 2011 Photosynthetica, 49: 437-477 View
Leaf optical properties during and after drought stress in triticale and maize genotypem differing in drought tolerance 2010 Acta Physiologiae Plantarum, 32: 433-442 View
Funkcjonowanie fotosyntezy w łodygach i jej znaczenie dla bilansu węglowego rośliny 2009 Wiadomości Botaniczne, 53: 7-20 View
Optical properties of the cork of stems and trunks of beech (Fagus sylvatica L.) 2008 Polish Journal of Environmental Studies, 17: 773-779 View
Comparison of the content of photosynthetic pigments in the stems and leaves of the fruits trees: cherry, sweet cherry, pear, common plum, and walnut tree 2007 Folia Horticulturae, 19: 53-65
Dystrybucja promieniowania w liściach i pędach roślin zdrewniałych i zielnych. Irradiance distribution in leaves and shoots of lignified and herbaceous plants 2007 Pamiętnik Puławski, 144: 91-104
Comparison of the light utilization efficiency in leaves and shoots in the photosynthesis of apple trees 2005 Acta Horticulturae, 17: 89-101
Na świetle i w mroku 2005 Akademia Magazyn PAN, 4: 33-35
Light after darkness 2005 Academia Magazine PAN, 4: 33-35
Optical properties and the content of photosynthetic pigments in the stems and leaves of the apple-tree 2005 Acta Physiologiae Plantarum, 27: 183-191 View
The content of photosynthetic pigments and the light conditions in the fruits and leaves of sweet pepper 2005 Acta Physiologiae Plantarum, 27: 173-182 View
Measurement of light gradient in plant organs with a fiber optic microprobe 2004 Acta Physiologiae Plantarum, 26: 405-410 View
A fiber optic microprobe for light gradient measurement in plant organs 2004 Annual Report PAS: 67-69
Optical properties of plants 2004 In: Analytical methods in plant stress biology. Filek M., Biesaga-Kościelniak J., Marcińska I. et al. (eds), Institute of Plant Physiology, PAS, Kraków: 143-158
Measurement of light gradient in plant organs with a fiber optic microprobe 2004 Acta Physiologiae Plantarum, 26: 405-410 View
Diurnal and seasonal changes in the intensity of photosynthesis in stems of lilac (Syringa vulgaris L.) 2002 Acta Physiologiae Plantarum, 24: 29-36 View
Photosynthetic activity of stems and leves of apple, sweet cherry, and plum trees 2000 Folia Horticulturae, 12: 41-44 View
Gradient of photosynthetic pigments in the bark and leaves of lilac (Syringa vulgaris L.) 1999 Acta Physiologiae Plantarum, 21: 365-373 View
Dynamics of daily changes in the intensity of photosynthesis and starch content in the leaves of lilac (Syringa vulgaris L.) 1999 Polish Journal of Environmental Studies, 8: 417-423
Fotosyntetyczna funkcja kory pędów lilaka (Syringa vulgarisL.) 1998 Rozprawa habilitacyjna, Monografie ZFR PAN, 7: 103
Relation between solar irradiation, temperature and the photochemical activity of chloroplasts isolated from the bark and leaves of lilac (Syringa vulgarisL.) 1997 Polish Journal of Environmental Studies, 6: 53-57
Zależność wymiany CO2 pędów i liści lilaka od atmosferycznego stężenia CO2 1996 W: Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. Siwecki R. (red.), Instytut Dendrologii PAN, Kórnik-Poznań: 425-440
Aktywność fototchemiczna chloroplastów z kory i z liści lilaka w skrajnych warunkach temperatury i promieniowania 1996 W: Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych. Grzesiak S., Miszalski Z. (red.), ZFR PAN, Kraków: 435-444
Ogrzewanie kory przez promieniowanie słoneczne 1996 Międzynarodowe Seminarium Fitoaktynometrii. Puławy 25-27.09.1996, Streszczenia: 58-59
Fotosyntetyczna aktywność pędów i liści lilaka (Syringa vulgaris L.) 1996 Sylwan, 140: 53-58.
Temperature, solar irradiation and the photochemical activity of chloroplasts in lilac 1995 Symposium "Control of photosynthesis in tree species". Bordeaux, 11-13 September 1995, Abstracts: 38
Udział pędów i liści w fotosyntetycznej asymilacji CO2 u lilaka (Syringa vulgaris L.) 1995 50. Zjazd PTB "Szata roślinna Polski w procesie przemian". Kraków, 26.06 - 01.07.1995r., Materiały: 305
Participation of stems and leaves in photosynthetic assimilation of CO2 in lilac (Syringa vulgaris L.) 1995 Photosynthetica, 31: 585-592
Dynamics of seasonal changes of starch content in the shoots and leaves of lilac 1995 Acta Physiologiae Plantarum, 17: 295-300
Kora jako tkanka asymilacyjna 1994 Sylwan, 138: 43-48
Diffusion of carbon dioxide through the cork and stomata in lilac 1994 Acta Physiologiae Plantarum, 16: 137-141
The effect of CO2 concentration on gas exchange in shoots and leaves of lilac (Syringa vulgaris L.) 1994 Acta Physiologiae Plantarum, 16: 105-110
Wpływ stężenia CO2 na wymianę gazową pędów i liści lilaka 1994 III Krajowe Sympozjum "Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe". Poznań-Kórnik, 23-26.05.1994, Streszczenia: 59-60
Intensity of oxygen production in the process of photosynthesis in shoots and leaves of lilac (Syringa vulgaris L.) 1993 Acta Physiologiae Plantarum, 15: 249-256
Ultrastructure of chloroplasts in the bark and leaves of lilac (Syringa vulgaris L.) 1993 Acta Physiologiae Plantarum, 15: 241-248
Photochemical activity of chloroplasts isolated from the bark and leaves of the lilac (Syringa vulgaris L.) 1990 Photosynthetica, 24: 186-189 View
Czynniki warunkujące przebieg fotosyntezy w korze Syringa vulgaris 1989 48. Zjazd PTB "Roślina a środowisko". Katowice, 5-9.09.1989, Streszczenia: 65-66
Photosynthesis in shoots and leaves of lilac (Syringa vulgaris L.) 1989 Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 37: 261-269
Optical properties of bark and leaves of Syringa vulgaris L 1989 Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 37: 253-260
In situ measurement of leaf water use efficiency of lilac (Syringa vulgaris): comparison with crop plants 1989 Annals of Forest Science, 46: 421-425
Urządzenia firmy "ADC" do pomiaru fotosyntezy 1988 Opracowanie streszczeń wykładów kursu szkoleniowego "Metody pomiaru fotosyntezy i promieniowania fotosyntetycznie czynnego", PAN ZFR, IB WSP. Kraków, 25-27.05.1988: 6
Effect of PAR energy on the plant photosynthetic production 1986 Ekologia Polska, 34: 447-455
Acclimatation a la température de la photosynthese du Tournesol (Helianthus annuus L.) 1985 Photosynthetica, 19: 25-36
Content of chlorophyllous pigments in shoot bark and leaves in Syringa vulgaris L. 1984 Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences, 32: 415-423
Wpływ energii PhAR na produkcję fotosyntetyczną roślin 1981 W: Warunki meteorologiczne a zbiorniki wodne. Szumiec M. (red.), Sympozjum ZD PAN, Gołysz: 1-4
Influence of changes in light intensity on photorespiration in Nuphar luteum (L.) Sm. leaves 1978 Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Biologiques, 26: 201-206
Changes in net photosynthesis of Nuphar luteum (L.) Sm. leaves on reduced light intensity 1977 Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Biologiques, 25: 803-811
Effect of change in light intensity on net photosynthesis in Nuphar luteum (L.) Sm. leaves 1977 Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Biologiques, 25: 415-421
Photosynthetic production of Nuphar luteum 1974 Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Biologiques, 22: 609-615
The application of infrared gas analyser for measurements of gas exchange of aquatic plants 1973 Acta Hydrobiologica, 15: 273-293