Publikacje

  • Stanisław Grzesiak x
Author Title Year of Publication Place of Publication PDF
Selection approaches to the variation of responses to soil compaction stress among maize hybrids (Zea mays L.) 2021 Journal of Agronomy and Crop Science 12491 View
Variation among spring wheat (Triticum aestivum L.) genotypes in response to the drought stress. II—Root system structure 2019 Plants, 2019: 584 View
Variation among wheat (Triticum easativum L.) genotypes in response to the drought stress: I – selection approaches 2019 Journal of Plant Interactions, 14: 30-44 View
Influence of nitrogen deficiency or excess on a root system structure of maize and triticale seedlings grown under low and high soil density 2018 Journal of Agronomy and Crop Science, 204: 196–208 View
Physiological markers of stress susceptibility in maize and triticale under different soil compactions and/or soil water contents 2017 Journal of Plant Interactions, 12: 355–372 View
Application of photochemical parameters and several indices based on phenotypical traits to assess intraspecific variation of oat (Avena sativa L.) tolerance to drought 2017 Acta Physiol Plant, 39: 153 View
Impact of soil compaction stress combined with drought or waterlogging on physiological and biochemical markers in two maize hybrids 2016 Acta Physiologiae Plantarum, 38:109 View
Interspecific differences in tolerance to soil compaction, drought and waterlogging stresses among maize and triticale genotypes, 2015 Journal of Agronomy and Crop Science, 201: 330-343 View
Interspecific differences in root architecture among maize and triticale genotypes grown under drought, waterlogging and soil compaction 2014 Acta Physiologiae Plantarum, 36: 3249–3261 View
Alleviation of osmotic stress effects by exogenous application of salicylic or abscisic acid on wheat seedlings 2013 International Journal of Molecular Sciences, 14: 13171-13193 View
Impact of osmotic stress on physiological and biochemical characteristics in drought susceptible and drought resistant wheat genotypes 2013 Acta Physiologia Plantarum, 35: 451-461 View
Changes in root system structure, leaf water potential and gas exchange of maize and triticale seedlings affected by soil compaction 2013 Environmental and Experimental Botany, 88: 2-10 View
Mapping QTLs for yield components and chlorophyll a fluorescence parameters in wheat under three levels of water availability 2011 Plant Genetic Resources: characterization and utilization, 9: 291-295 View
Simulation of osmotic stress during the early stages of triticale development as a promising laboratory test for screening drought resistance 2010 Cereal Research Communications, 38: 327-334 View
Possible contribution of cell wall-bound ferulic acid in drought resistance and recovery in triticale seedlings 2009 Journal of Plant Physiology, 166: 1720-1733 View
Physiological and biochemical parameters for identifications of QTLs controlling the winter triticale drought tolerance at the seedling stage 2009 Plant Physiology and Biochemistry, 47: 210-214 View
Leaf dehydration induces different content of phenolics and ferulic acid in drought-resistant and -sensitive genotypes of spring triticale 2009 Zeitschrift für Naturforschung, 64: 85-95
Contents of total phenolics and ferulic acid, and PAl activity during water potential changes in leaves of maize single-cross hybrids of different drought tolerance 2008 Journal of Agronomy and Crop Science, 194: 104-112 View
Physiological and biochemical tools useful in drought tolerance detection in genotypes of winter triticale: Accumulation of ferulic acid correlates with drought tolerance 2007 Annals of Botany, 100: 767-775 View
Fluorescence excitation spectra of drought resistant and sensitive genotypes of triticale and maize 2007 Photosynthetica, 45: 606-611 View
The effect of soil drought and rehydration on growth and antioxidative activity in flag leaves of triticale 2006 Biologia Plantarum, 50: 55-60 View
Plant adaptations to the stress and environment 2005 Acta Physiologiae Plantarum, 27: 5-12
Ecopysiological aspects of plant responses to stress factors 2005 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 509
The estimation of productivity and yield of linseed (Linum usitatissimum L.) using growth analysis 2005 Acta Physiologiae Plantarum, 27: 549-558 View
Zmiany potencjału osmotycznego soku komórkowego liści selera i buraka w zależności od wybranych czynników klimatycznych 2004 Acta Agrophysica, 3: 375-384 View
  • Górny A.G.
  • Garczyński S.
  • Banaszak Z.
  • Ługowska B.
  • Grzesiak S.
  • Bandurska H.
  • Komosa A.
Aktywność fotosyntetyczna i efektywność wymiany gazowej górnych liści u odmian pszenicy ozimej uprawianej w polu przy zróżnicowanym nawożeniu azotem 2004 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 496: 61- 72
Evaluation of physiological screening tests for breeding drought resistant triticale (x Triticosecale Wittmack) 2003 Acta Physiologiae Plantarum, 25: 29-37 View
Oszacowanie zmian potencjału wodnego liści selera i buraka na podstawie wybranych czynników meteorologicznych 2002 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 481: 259-268
The impact of different soil moisture and soil compaction on the growth of triticale root system 2002 Acta Physiologiae Plantarum, 24: 331-342 View
Effects of drought stress on growth of seedlings roots of four crop species 2002 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 481: 69-82
Genotypic variation between maize (Zea mays L.) single cross hybrids in response to drought stress 2001 Acta Physiologiae Plantarum, 23: 437- 451 View
Effects of soil drought on uptake CO2, accumulation and translocation of 14C in cultivar of field bean and field pea of different drought tolerance 1999 Journal of Agronomy and Crop Science, 183: 183-192
Effects of soil drought during vegetative phase of seedling growth on uptake of 14CO2, accumulation and translocation of 14C in cultivar of field bean (Vicia faba L. var. minor) and field pea (Pisum sativum L.) of different drought tolerance 1999 Journal of Agronomy and Crop Sciences, 183: 183-192 View
The impact of limited soil moisture and waterlogging stress conditions on morphological and anatomical root traits in maize (Zea mays L.) hybrids of different drought tolerance 1999 Acta Physiologiae Plantarum, 21: 305-315 View
Wpływ suszy glebowej na wzrost i plonowanie różnych odmian pszenżyta (Triticoseceale Witmac) 1998 51 Zjazd PTB "Botanika polska u progu XXI wieku". Gdańsk, 15-19.09.1998, Materiały: 187
Zależność symbiozy z bakteriami brodawkowymi od wernalizacji i fotosyntezy u bobiku (Vicia faba L. minor) o zdeterminowanym i niezdeterminowanym typie wzrostu 1998 51 Zjazd PTB "Botanika polska u progu XXI wieku". Gdańsk, 15-19.09.1998, Materiały: 138
Wpływ warunków suszy na system korzeniowy roślin uprawnych 1998 51 Zjazd PTB "Botanika polska u progu XXI wieku". Gdańsk, 15-19.09.1998, Materiały: 175
Drought stress effects on seed germination and seedling growth of Tall Festuca (Festuca arundinacea, Schreb.) varieties 1998 In: Ecophysiological aspects of plant responses to stressfactors. Grzesiak S., Skoczowski A., Miszalski Z. (eds), ZFR PAN, Kraków: 69-74
Wpływ stresu wodnego na wzrost korzeni różnych odmian roślin strączkowych różniących się wrażliwością na suszę glebową 1998 In: Ecophysiological aspects of plant responses to stressfactors. Grzesiak S., Skoczowski A., Miszalski Z. (eds), ZFR PAN, Kraków: 63-68
Effect of water stress on the root growth of different drought tolerant cultivars of legume species 1998 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 42
Differences in drought tolerance between cultivars of field bean and field pea 1998 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 17
The effect of soil drought on the growth and crop yield of different varieties of winter triticale (Triticosecale Wittmack) 1998 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 38
Effect of water stress on the root growth of different drought tolerance cultivars of legume species 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 42
The effect of soil drought on the growth and crop yield of different varieties of winter triticale (xTriticosecale Wittmac) 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 38
Differences in drought tolerance between cultivars of field bean and field pea. A comparison of drought-resistant and drought-sensitive cultivars 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 19: 349-357 View
Differences in drought tolerance between cultivars of field bean and field pea. Morphological characteristics, germination and seedling growth 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 19: 339-347 View
The effect of nitrogen fertilization and population density of the field bean (Vicia faba L. minor) of interminate and determinate growth habit on the symbiosis with root nodule bacteria and on theseed yield 1997 Journal of Agronomy and Crop Science, 179: 171-177 View
Międzyodmianowe zróżnicowanie reakcji na działanie suszy kilku gatunków roślin strączkowych 1996 W: Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych. Grzesiak S., Miszalski Z. (red.), ZFR PAN, Kraków: 275-278
Polowa metoda oceny stopnia wrażliwości na suszę glebową kilku gatunków roślin uprawnych 1996 W: Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych. Grzesiak S., Miszalski Z. (red.), ZFR PAN, Kraków: 267-274
Evaluation of drought susceptibility index (DSI) of crop plants under field conditions 1996 Medzinárodná konferencia "Rastlina v podmienkach stresu", Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Račkova dolina, 18-19 Jún 1996, Zbornik: 73-75
Wpływ symulowanej suszy na zawartość i aktywność chlorofilu oraz intensywność wymiany gazowej mieszańców kukurydzy (Zea mays L.) różniących się stopniem odporności na suszę glebową 1996 W: Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych. Grzesiak S., Miszalski Z. (red.), ZFR PAN, Kraków: 263-266
Stres środowiskowy - wprowadzenie do konferencji 1996 W: Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych. Grzesiak S., Miszalski Z. (red.), ZFR PAN, Kraków: 15-18
Wpływ lokalizacji strefy wytwarzania strąków na roślinach bobiku (Vicia faba L. minor) na ich symbiozę z bakteriami brodawkowymi 1995 50. Zjazd PTB "Szata roślinna Polski w procesie przemian". Kraków, 26.06 - 01.07.1995, Materiały: 165
Dependence of the symbiosis of field bean plants (Vicia faba L. minor) with root nodule bacteria on the location of the pod formation zone on the shoot 1995 Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, 33: 3-12
Assimilation, translocation and accumulation of 14C in two maize (Zea mays L.) hybrids (single cross) of different drought tolerances 1994 Streszczenia z Seminarium AR w Krakowie "Postęp w przetwórstwie rolno-spożywczym i żywieniu człowieka". Boguchwała k Rzeszowa, 6.12.1994
Wpływ symulowanej mannitolem suszy glebowej na kiełkowanie nasion i wzrost siewek kilku gatunków roślin strączkowych 1994 Streszczenia z Seminarium AR w Krakowie "Postęp w przetwórstwie rolno-spożywczym i żywieniu człowieka". Boguchwała k Rzeszowa, 6.12.1994
Effect of waterlogging on the growth, biomass production and generative development of field bean (Vicia faba L. minor) 1994 Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences, 42: 73-81
Zróżnicowanie reakcji na suszę kilku odmian roślin strączkowych 1993 1. Warsztaty Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin PTB. Toruń, 15-16.03.1993, Streszczenia: 165-166
Wpływ symulowanego stresu wodnego na intensywność wymiany gazowej mieszańców kukurydzy różniących się odpornością na suszę 1993 1. Warsztaty Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin PTB. Toruń, 15-16.03.1993, Streszczenia: 167-168
Wpływ deficytu wody w glebie i tkankach na wzrost i produktywność kilku gatunków roślin strączkowych 1992 49 Zjazd PTB. Kielce, 1-5.09.1992, Streszczenia: 64
Assimilation, translocation, and accumulation of CO2 in two maize (Zea mays L.) hybrids of different drought tolerance 1992 Photosynthetica, 27: 585-593
Wpływ wodnego stresu na zawartość i stabilność chlorofilu w liściach mieszańców kukurydzy (Zea mays L.) różniących się odpornością na suszę glebową 1992 49 Zjazd PTB. Kielce, 1-5.09.1992, Streszczenia: 63
Assimilation, dissimilation and accumulation of 14C in two maize (Zea mays L.) hybrids of different drought tolerance 1991 Journal of Agronomy and Crop Science, 167: 29-38 View
Ekofizjologiczne czynniki odporności na suszę różnych genotypów kukurydzy (Zea mays L.) 1991 Rozprawa habilitacyjna, w serii: Monografie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: 119
Assimilation, dissimilation and accumulation of 14C in two maize (Zea mays L.) hybrids of different drought resistance 1990 Book of Abstracts of 32th Congress The 32th Congress The Canadian Society of Plant Physiologists. Quebec University, Montreal, 17-20 June 1990
Response to drought of maize (Zea mays L.). III. Drouhgt tolerance rating in laboratory tests of plant susceptibility 1990 Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences, 38: 41-50
Reaction to drought of inbreds and hybrids of maize (Zea mays L.) as evaluated by fields and greenhouse experiments 1990 Maydica (A journal devoted to maize and allied species), 35: 1-9
Wpływ suszy glebowej na wzrost roślin, asymilację CO2 akumulację produktów fotosyntezy oraz dysymilację u bobiku podczas zawiązywania i intensywnego wzrostu strąków 1989 Konferencja "Wykorzystanie składników mineralnych i wody w produkcji biomasy". Karpacz, 7-8.03.1989, Streszczenia: 31
Wpływ suszy glebowej podczas zawiązywania i intensywnego wzrostu strąków na asymilację CO2, akumulację i dysymilację asymilatów u roślin bobiku (Vicia faba L. minor) 1989 Konferencja "Postęp biologiczny a efektywność produkcji roślin rolniczych". Radzików, 10-12.01.1989, Streszczenia: 52
Influence of soil drought on plant growth, assimilation and dissimilation CD and accumulation photosynthates in field bean (Vicia faba L. minor) during pod formation and rapid pod growth 1989 Journal of Agronomy and Crop Science, 163: 330-337
Effect of soil drought in the generative phase of development of field bean (Vicia faba L. minor) on leaf water status, photosynthesis rate and biomass growth 1989 Journal of Agronomy and Crop Science, 162: 241-247 View
Wpływ suszy glebowej w różnych fazach wzrostu bobiku na zawartość wody, intensywność fotosyntezy oraz wzrost roślin 1989 Konferencja "Wykorzystanie składników mineralnych i wody w produkcji biomasy". Karpacz, 7-8.03.1989, Streszczenia: 32
Wpływ okresowej suszy glebowej w różnych fazach wzrostu bobiku (Vicia faba L.) na potencjał wody i intensywność fotosyntezy liści oraz produkcję biomasy 1989 Konferencja "Przyrodnicze i agrotechniczne uwarunkowania produkcji nasion roślin strączkowych". Puławy, 8-9.11.1989, Komunikaty: 92-98
Wpływ okresowej suszy glebowej w różnych fazach wzrostu bobiku (Vicia faba L.) na potencjał wody i intensywność fotosyntezy liści oraz produkcję biomasy 1989 Konferencja "Postęp biologiczny a efektywność produkcji roślin rolniczych". Radzików, 10-12.01.1989, Streszczenia: 51
Influence of different soil moistures during the vegetative phase of development of field bean (Vicia faba L. var. minor) on leaf water status, photosynthesis rate and plant growth 1989 Journal of Agronomy and Crop Science, 162: 192-200 View
Wpływ suszy glebowej na intensywność fotosyntezy linii wsobnych i mieszańców kukurydzy (Zea mays L.) 1989 Konferencja "Postęp biologiczny a efektywność produkcji roślin rolniczych". Radzików, 10-12.01.1989, Streszczenia: 53
Wpływ przedłużonej suszy glebowej na uwodnienie liści, intensywność fotosyntezy netto oraz wzrost mieszańców kukurydzy różniących się stopniem wrażliwości na suszę 1989 Konferencja "Wykorzystanie składników mineralnych i wody w produkcji biomasy". Karpacz, 7-8.03.1989, Streszczenia: 34
Ocena odporności linii wsobnych i mieszańców kukurydzy na suszę glebową 1989 Konferencja "Wykorzystanie składników mineralnych i wody w produkcji biomasy". Karpacz, 7-8.03.1989, Streszczenia: 33
Response to drought of maize (Zea mays L.). II. Effect of soil drought on photosynthetic rate of maize inbreds and hybrids 1989 Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 37: 281-288
Response to drought of maize (Zea mays L.). I. Effects of soil drought on growth and productivity of maize inbreds and hybrids 1989 Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 37: 271-279
Metody określania zależności pomiędzy natężeniem fotosyntezy a potencjałem wodnym liści 1988 Opracowanie streszczeń wykładów kursu szkoleniowego "Metody pomiaru fotosyntezy i promieniowania fotosyntetycznie czynnego", PAN ZFR, IB WSP. Kraków, 25-27.05.1988: 15
Screening of maize inbreds and hybrids using drought tolerance tests 1988 Book of Abstracts of Joint Meeting of The Canadian Botanical Association and The Canadian Society of Plant Physiology. The University of Victoria, 5-9 June 1988
Influence of short-term moderate soil drought on photosynthesis rate in seedlings of maize hybrids and their parential inbreds 1987 Joint Meetings of the Canadian Society of Plant Physiologist. Queris University Kingston Ontario, 9-12 June 1987, Abstracts: 22
Fizjologiczne wskaźniki produktywności różnych form hodowlanych kukurydzy. Część II. Analiza wzrostu w polowych warunkach wegetacji 1984 Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, 23: 15-30
Fizjologiczne wskaźniki produktywności różnych form hodowlanych kukurydzy. Część I. Efekt heterozji fotosyntetycznej 1984 Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, 23: 1-14
Skuteczność oceny wrażliwości kilku gatunków roślin uprawnych na działanie dwutlenku siarki i ozonu w kontrolowanych warunkach wegetacji 1983 W: Bioindykacja skażeń przemysłowych i rolniczych. Fabiszewski J. (red.), Ossolineum, Wrocław: 189-199
Growth of corn seedlings. Effects of night temperature under optimum soil moisture or under drought conditions 1981 Canadian Journal of Plant Science, 61: 871-877 View
Influence of different sulphur dioxide concentrations on four cultivated plant species and on L-malate content, diffusive resistance and 35SO2 uptake of maize leaves 1979 Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Biologiques, 27: 323-333 View
Influence of sulphur dioxide on the relative rate of photosynthesis in four species of cultivated plants under optimum soil moisture and drought conditions 1979 Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Biologiques, 27: 309-321
Dalsze badania wpływu neutralizacji dwutlenku siarki amoniakiem na wegetację kilku gatunków roślin uprawnych 1976 Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, 16: 97-116
Indexes of the susceptibility of various species of cultivated plants to sulphur dioxide action 1975 Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Biologiques, 23: 637-646
Susceptibility of six species of cultivated plants to sulphur dioxide under optimum soil moisture and drought conditions 1974 Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Biologiques, 22: 889-898
Wpływ neutralizacji dwutlenku siarki amoniakiem na wegetację kilku gatunków roślin 1974 Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, 14: 59-87
Influence of sulphur dioxide and ozone on vegetation of bean and barley plants under different soil moisture conditions 1974 Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Biologiques, 22: 875-887 View
Screening for drought tolerance: evaluation of seeds germination and seedling growth for drought resistance in legume plants 1966 Journal of Agronomy and Crop Science, 175: 245-252
Screening for drought resistance: evaluation of drought suceptibility index of legume plants under natural growth conditions 1966 Journal of Agronomy and Crop Science, 175: 238-244