Gender Equality Team

Gender Equality Team

Event log

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2023-03-31 13:43:44 Edycja rekordu Edycja rekordu "Zespół ds. Równości Płci" w następującym zakresie:
2023-03-31 13:37:00 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Zespół ds. Równości Płci