Rozwój izolowanego bielma: problemy morfogenezy i gromadzenia skrobi