Genetic background of triticale resistance to Blumeria graminis

2007-2011

Leader of project: Prof. Maria Wędzony (Department of Cell Biology)

Colaborators: Dr hab. Iwona Żur, Dip. Eng. (Department of Cell Biology), Dr Ewa Dubas (Department of Cell Biology), Dr Elżbieta Golemiec, Dr Gabriela Gołębiowska-Pikania (Pedagogical University), Dr Małgorzata Karbarz (Chrupek) (University of Rzeszów)