Anti-Corruption Program

Government Anti-Corruption Program

Event log

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2020-01-09 11:31:42 Edycja rekordu Edycja rekordu "Program Przeciwdziałania Korupcji" w następującym zakresie:
2020-01-09 11:27:30 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Program Przeciwdziałania Korupcji