CBA Guidelines

Guidelines of the Central Anti-Corruption Bureau (CBA)

https://cba.gov.pl/pl/antykorupc/antykorupcja/4003,Antykorupcja.html

Event log

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2020-01-09 11:29:16 Edycja rekordu Edycja rekordu "Wytyczne CBA" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2020-01-09 11:28:39 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Wytyczne CBA