Commissions

Committees of the Scientific Council of the PAS PAS in the term 2019-2022

Komisja RN ds. Oceny Działalności Naukowej

Prof. dr hab. Jan Rybczyński

Prof. dr hab. Stanisław Gawroński

Prof. dr hab. Ewa Niewiadomska

Prof. dr hab. Edyta Skrzypek

Prof. dr hab. Franciszek Janowiak

Dr Diana Saja-Garbarz

 

Komisja RN ds. Rozwoju Kadry Naukowej IFR PAN

Prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska

Prof. dr hab. Agnieszka Płażek

Prof. dr hab. Edyta Skrzypek

Dr hab. Anna Janeczko, prof. instytutu IFR PAN

Dr hab. Maciej Grzesiak, prof. instytutu IFR PAN

Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka

Prof. dr hab. Jan Rybczyński

Prof. dr hab. Marian Saniewski

Prof. dr hab. Franciszek Janowiak

Dr Diana Saja-Garbarz

 

Komisja ds. Nadawania Stopnia Doktora

Prof. dr hab. Agnieszka Płażek

Prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska

Prof. dr hab. Jan Rybczyński

Prof. dr hab. Hanna Bandurska

Prof. dr hab. Marcin Rapacz

Prof. dr hab. Ewa Niewiadomska

Dr hab. Anna Janeczko, prof. instytutu IFR PAN

Prof. dr hab. Edyta Skrzypek

Prof. dr hab. Franciszek Janowiak

Dr hab. Ewa Dubas, prof. instytutu IFR PAN

Dr hab. Ilona Czyczyło-Mysza, prof. instytutu IFR PAN

Dr hab. Tomasz Hura, prof. instytutu IFR PAN

Dr hab. Marta Libik-Konieczny, prof. instytutu IFR PAN

 

Komisja Skrutacyjna

Dr hab. Ilona Czyczyło-Mysza, prof. instytutu IFR PAN

Dr hab. Tomasz Hura, prof. instytutu IFR PAN

Dr hab. Ewa Dubas, prof. instytutu IFR PAN