Commissions

Committees of the Scientific Council of the PAS PAS in the term 2019-2022

Komisja RN ds. Oceny Działalności Naukowej IFR PAN

Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski - Przewodniczący Komisji

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jędryczka, czł. koresp. PAN
Prof. dr hab. Anna Mikuła
Prof. dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza
Prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
Dr hab. Tomasz Hura, prof. IFR PAN
Prof. dr hab. inż. Franciszek Janowiak
Dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN
Dr Diana Saja-Garbarz

 

Komisja RN ds. Rozwoju Kadry Naukowej IFR PAN

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek - Przewodnicząca Komisji
Prof. dr hab. Lucyna Śliwa
Prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska
Prof. dr hab. inż. Edyta Skrzypek
Prof. dr hab. inż. Iwona Żur
Prof. dr hab. inż. Franciszek Janowiak
Dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN
Dr Diana Saja-Garbarz

(Członkowie Komisji ’poszerzonej’)
Prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, czł. koresp. PAN 
Prof. dr hab. Małgorzata. Jędryczka, czł. koresp. PAN
Prof. dr hab. Wiesław Oleszek, czł. koresp. PAN

 

Komisja ds. Nadawania Stopnia Doktora

Prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska - Przewodnicząca Komisji
Prof. dr hab. inż. Edyta Skrzypek - Zastępca Przewodniczącej Komisji
Dr Diana Saja-Garbarz - Sekretarz Komisji

Prof. dr hab. Agnieszka Płażek 
Prof. dr hab. Anna Mikuła 
Prof. dr hab. Hanna Bandurska
Prof. dr hab. Lucyna Śliwa
Prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz
Dr hab. Damian Gruszka, prof. UŚ
Dr hab. Marta Libik-Konieczny,  prof. IFR PAN
Prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska
Prof. dr hab. inż. Franciszek Janowiak
Dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN
Prof. dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza
Dr hab. Piotr Waligórski, prof. IFR PAN
Prof. dr hab. inż. Iwona Żur

 

Rzecznik Dyscyplinarny Rady Naukowej IFR PAN
Prof dr hab. inż. Ewa Niewiadomska

 

Komisja Skrutacyjna Rady Naukowej IFR PAN

Dr hab. Marta Libik-Konieczny, prof. IFR PAN
Dr hab. Maciej Grzesiak, prof. IFR PAN
Dr Magdalena Ryś