Scientific Council

The membership of the Scientific Council of the Franciszek Górski Institute of Plant Physiology Polish Academy of Sciences (IFR PAN) in term 2019-2022

CHAIRMAN OF THE SCIENTIFIC COUNCIL: prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz

DEPUTY OF THE CHAIRMAN OF THE SCIENTIFIC COUNCIL: prof. dr hab. inż. Edyta Skrzypek

SCIENTIFIC SECRETARY: dr Diana Saja-Garbarz, e-mail: sekretariat_RN@ifr-pan.edu.pl

DEPUTY OF THE SCIENTIFIC SECRETARY: dr Magdalena Ryś

• • • 

MEMBERS OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES:

prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, czł. koresp. PAN, IGR PAN
prof. dr hab. inż. Rudolf Michałek, czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. Wiesław Oleszek, czł. koresp. PAN, IUNG
prof. dr hab. Marian Saniewski, czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, czł. koresp. PAN, UJ

• • • 

INDEPENDENT SCIENTIFIC MEMBERS FROM THE IPP PAS:

prof. dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza
dr hab. Ewa Dubas, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych IFR PAN, prof. IFR PAN
dr hab. Maciej Grzesiak, prof. IFR PAN
dr hab. Tomasz Hura, prof. IFR PAN
prof. dr hab. inż. Anna Janeczko
prof. dr hab. Franciszek Janowiak, Dyrektor IFR PAN
dr hab. Marta Libik-Konieczny, prof. IFR PAN
prof. dr hab. Ewa Niewiadomska
prof. dr hab. inż. Edyta Skrzypek
dr hab. Ewa Surówka

prof. dr hab. Ireneusz Ślesak
dr hab. inż. Piotr Waligórski, prof. IFR PAN
dr hab. Marzena Warchoł

prof. dr hab. Iwona Żur

• • • 

INDEPENDENT SCIENTIFIC MEMBERS OUTSIDE THE IPP PAS:

prof. dr hab. Hanna Bandurska, Uniwerstet Przyrodniczy Poznań
prof. dr hab. Piotr Bednarek, IHAR
prof. dr hab. Andrzej Bieganowski, Instytut Agrofizyki PAN
prof. dr hab. Iwona Ciereszko, Uniwersytet Białystok
dr hab. Damian Gruszka, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala, IGR PAN
prof. dr hab. Anna Mikuła, Ogród Botaniczny Powsin PAN
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
prof. dr hab. Agnieszka Płażek, UR Kraków
prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz, UR Kraków
prof. dr hab. Paweł Sowiński, UW
prof. dr hab. Lucyna Śliwa, IB PAN

• • • 

REPRESENTATIVES OF THE ANCILLARY SCIENTIFIC MEMBERS IPP PAS:

dr Diana Saja-Garbarz
dr Magdalena Ryś

 

• • • 

REPRESENTATIVE OF DOCTORAL STUDENTS

mgr Emilia Gula

 


 

The membership of the Scientific Council of the Franciszek Górski Institute of Plant Physiology Polish Academy of Sciences in term 2019-2022

CHAIRMAN OF THE SCIENTIFIC COUNCIL: Prof. dr hab. Barbara Godzik

DEPUTY OF THE CHAIRMAN OF THE SCIENTIFIC COUNCIL: Prof. dr hab. Ireneusz Ślesak

SCIENTIFIC SECRETARY: Dr Diana Saja-Garabrz sekretariat_RN@ifr-pan.edu.pl

DEPUTY OF THE SCIENTIFIC SECRETARY: Dr inż. Przemysław Kopeć

• • • 

MEMBERS OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES:

prof. dr hab. Marian Saniewski, czł. rzecz. PAN

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, czł. koresp. PAN

prof. dr hab. Katarzyna Turnau, czł. rzecz. PAN

• • • 

INDEPENDENT SCIENTIFIC MEMBERS FROM THE IPP PAS:

prof. dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza

dr hab. Ewa Dubas, prof. IFR PAN

dr hab. Maciej Grzesiak, prof. IFR PAN

dr hab. Tomasz Hura, prof. IFR PAN

dr hab. inż. Anna Janeczko, prof. IFR PAN

prof. dr hab. Franciszek Janowiak, Dyrektor Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Marta Libik-Konieczny, prof. IFR PAN

prof. dr hab. Izabela Marcińska

prof. dr hab. Ewa Niewiadomska

prof. dr hab. inż. Edyta Skrzypek, p.o. Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Ireneusz Ślesak

dr hab. inż. Piotr Waligórski, prof. IFR PAN

prof. dr hab. Iwona Żur

• • • 

INDEPENDENT SCIENTIFIC MEMBERS OUTSIDE THE IPP PAS:

prof. dr hab. Hanna Bandurska – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

prof. dr hab. Iwona Ciereszko – Uniwersytet, Białystok

prof. dr hab. Stanisław Gawroński – SGGW, Warszawa

prof. dr hab. Barbara Godzik – Instytut Botaniki PAN

prof. dr hab. Anna Nadolska- Orczyk – IHAR Radzików

prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

prof. dr hab. Agnieszka Płażek – Uniwersytet Rolniczy, Kraków

prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz – Uniwersytet Rolniczy, Kraków

prof. dr hab. Jan Rybczyński – Ogród Botaniczny PAN-Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

prof. dr hab. Paweł Sowiński – Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Elwira Śliwińska – Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

prof. dr hab. Bogdan Wolko – Instytut Genetyki Roślin PAN

• • • 

REPRESENTATIVES OF THE ANCILLARY SCIENTIFIC MEMBERS IPP PAS:

dr inż. Przemysław Kopeć

dr Diana Saja- Garbarz

 

• • • 

REPRESENTATIVE OF DOCTORAL STUDENTS

mgr inż. Kamila Laskoś