Seminars

Seminars are held monthly (with holiday break)

 

The seminar is postponed

Analiza zmian ekspresji genu KinU w siewkach zbóż jarych podczas suszy i rehydratacji

dr inż. Agnieszka Ostrowska


2023.03.24 9.00

What do we know about wheat vernalization?

dr Zbynek Milec


2022.06.10 9:15

"Wymagania kariery naukowej wg Ustaw o PAN (2010), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2018), regulacji Rady Doskonałości Naukowej oraz wewnętrznych przepisów IFR PAN"

prof. dr hab. inż. Franciszek Janowiak (Dyrektor IFR PAN) oraz dr hab. Ewa Dubas (Z-ca Dyrektora d/s Naukowych IFR PAN)


2022.05.20 9:15

"Molekularne podstawy odporności roślin na stresy"

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek


2022.04.29 9:15

"Ewolucja roślin uprawnych"

Prof. dr hab. Franciszek Dubert


2022.04.08 9:15

"Zasady cyberbezpieczeństwa. Podstawy wykorzystania pakietu MS Office 365"

Jakub Adamski (IFR PAN)


2022.03.21 9:15

"Dyskusja o projektach NCN"
Prof. dr hab. inż. Franciszek Janowiak (Dyrektor IFR PAN)/dr hab. Ewa Dubas (Z-ca Dyrektora d/s Naukowych IFR PAN)


2021.12.03 10:15

"Podnoszenie kompetencji cyfrowych i cyberbezpieczeństwo"
mgr Jakub Adamski and mgr Rafał Przybylski
MS Teams online meeting

 


2021.10.22 09:15

"Przyczyny braku formowania nasion u Pilosella brzovecensis (Asteraceae)"
mgr Agnieszka Janas (ZBK, IFR PAN)
MS Teams online meeting

 


2021.09.24 09:15

Wpływ stresu abiotycznego na siewki Arabidopsis thaliana
mgr Julia Stachurska (ZBR, IFR PAN)
MS Teams online meeting

 


2021.06.25
"Słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus L.) - fazy rozwojowe rośliny oraz aspekty produkcyjne"
mgr inż. Angelika Kliszcz (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)

 


2021.06.18 09:15

"Rola brasinosteroidów w procesach aklimatyzacyjnych roślin jęczmienia do niskiej i wysokiej temperatury"
mgr Iwona Sadura (IFR PAN).

 


2021.05.21
"Dynamiczna struktura roślinnego jądra komórkowego - oczami cytogenetyka"
Dr Dominika Idziak-Helmcke (IBBiOŚ, Uniwersytet Śląski).

 


2021.04.23
"Analiza składu chemicznego wraz z obrazowaniem rozkładu pierwiastków (w tym lekkich C N O F) na powierzchni próbki z wykorzystaniem spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej Bruker Nano Analytics"
Dr Michał Kużdżał (Labsoft, Warszawa)

 


2021.03.26
Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego. Zarys koncepcji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem części wystawienniczej oraz laboratoryjnej
Magdalena Chrobaczyńska-Dyląg, Tomasz Kowalczyk (Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon)

 


2021.03.19
tytuł prezentacji: Czynniki molekularne związane z indukowaną przez stres embriogenezą niezygotyczną
mgr inż. Kamil Zieliński (IFR PAN)

 


6.03.2020
Zróżnicowanie profilu hormonalnego towarzyszące indukcji embriogenezy w kulturach mikrospor pszenżyta (x Triticosecale Wittm.)
Dr Katarzyna Juzoń (IFR PAN)

 


21.02.2020
Charakterystyka fizjologiczna, biochemiczna i genetyczno – molekularna Rumex tianschanicus x Rumex patientia jako rośliny energetycznej
Mgr Magdalena Liszniańska (UJ)

 


7.02.2020
Możliwości uprawy gatunków zawierających substancje adaptogenne w warunkach Polski
Prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska (KWSPZ)

 


24.01.2020
Stan i ocena IFR PAN dla kategoryzacji w roku 2021
Prof. dr hab. Franciszek Janowiak

 


10.01.2020
Wykorzystanie podwojonych haploidów jęczmienia ozimego w identyfikacji molekularnych podstaw tolerancji na suszę glebową
dr inż. Przemysław Kopeć (IFR PAN)

 

 


13.12.2019
Hormonomika - metoda badania odpowiedzi roślin na warunki środowiskowe
Dr Michał Dziurka

 


29.11.2019
Identyfikacja genów związanych z odpowiedzią na rozhartowywanie u jęczmienia ozimego
dr Magdalena Wójcik-Jagła

 


15.11.2019
Zrozumienie funkcji metylacji DNA oraz mechanizmów kontrolujących rozwój nasion
dr Anna Nowicka

 


25.10.2019
Gdy liczą się oddziaływania- wprowadzenie do technologii MST
Paweł Kania, NanoTemper

 


4.10.2019
Glutation - magiczna molekuła warunkująca zdrowie i długowieczność, ze szczególnym uwzględnieniem jego roli w procesie embriogenezy
dr hab. Iwona Żur

 


2019.05.24
Biological control of plant pests and diseases - past, present, future
Prof. Dr Johannes A. Jehle

 

 


2019.05.17
Alexander von Humboldt, Clusia - an unwitting discovery of
Crassulacean Acid Metabolism
Prof. Dr Ulrich Lüttge

 


2019.04.12
Biologiczne i fizjologiczne uwarunkowania słabego plonowania gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench.)
Prof. dr hab. Agnieszka Płażek

 


2019.03.08
Analiza biochemiczno-fizjologiczna linii bliskoizogenicznych żyta (Secale cereale L.) zróżnicowanych pod względem nalotu woskowego w warunkach suszy glebowej
M. Sc. Dip. Eng. Kamila Kapłoniak

 


22.02.2019
Rozhartowanie jako kluczowy czynnik determinujący przezimowanie roślin zbożowych w warunkach ocieplenia klimatu
Prof. dr hab. Marcin Rapacz

 


8.02.2019 09.15 AM
Indukowane temperaturą strukturalno-funkcjonalne zmiany w membranach komórkowych izolowanych z mutantów jęczmienia z zaburzeniami biosyntezy i percepcji brasinosteroidów
M. Sc. Iwona Sadura

 


25.01.2019 09.15 AM
Aklimacja fotosyntetycznego transportu elektronów do stresu: Rola PSI
Prof. dr hab. Ewa Niewiadomska

 


11.01.2019 09.15 AM
Fizjologiczno-biochemiczna charakterystyka mieszańców owsa z kukurydzą
dr hab. Edyta Skrzypek

 


7.12.2018 09.15 AM
Schisandra rubriflora (cytryniec czerwonokwiatowy) – badania fitochemiczne i biotechnologiczne
dr Agnieszka Szopa (Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej UJ CM)

 


23.11.2018 09.15 AM
Markery genetyczne mrozoodporności i tolerancji suszy u jęczmienia
dr Anna Fiust

 


8.11.2018 09.15 AM
Biological activity of biosynthetic BR precursors and new BR derivatives.
M.Sc. Petra Kořínková (Institute of Experimental Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic)

 


2018.10.26 09.15 AM
Rola stresu oksydacyjnego w procesach biosyntezy i akumulacji metabolitów wtórnych w kulturach in vitro
dr hab. Marta Libik-Konieczny

 


2018.10.12 09.15 AM
Zmiany w proteomie i poziomie fitohormonów w trakcie formowania galasów na liściach dębu
dr Piotr Waligórski

 

2018.04.20 09.15 AM
Identyfikacja białek związanych z efektywnością procesu indukcji androgenezy u pszenżyta (×Triticosecale Wittm.)
dr Monika Krzewska

 


2018.04.06 09.15 AM
Maniok - roślina, która żywi miliard ludzi​
Prof. dr hab. Maria Wędzony

 


2018.03.23 09.15 AM
Akwaporyny jako regulatory transportu wody w roślinach
dr Diana Saja

 


2018.03.09 09.15 AM
Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) warunkujących wysokość plonu i zawartość cukrów pszenicy w warunkach suszy glebowej
mgr Katarzyna Cyganek

 


2018.02.23 09.15 AM
Aktywność antyoksydantów drobnocząsteczkowych jako czynnik modyfikujący efektywność procesu  embriogenezy mikrospor u pszenżyta ozimego (x Triticosecale Wittm.)
dr hab. Iwona Żur

 


2018.02.09 09.45 AM
Od transpiracji do wzrostu promieniowego drzew
dr Paweł Kojs
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny -
Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 


2018.01.26 09.00 AM
Szkolenie Horyzont 2020
mgr Anna Armuła

 


2018.01.12 09.15 AM
Regulatory wzrostu w rozwoju haploidalnych zarodków owsa (Avena sativa L.)
dr inż. Kinga Dziurka

 

Event log

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2023-03-30 10:14:26 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2023-03-22 09:47:31 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2022-06-07 10:39:06 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2022-05-16 10:18:03 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2022-05-12 14:33:07 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2022-05-12 10:16:31 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2022-05-09 10:47:26 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2022-04-04 17:18:17 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2022-02-14 09:26:20 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-02-14 09:24:27 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-01-28 12:50:31 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-01-28 12:49:49 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-01-28 12:49:04 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-01-28 12:48:05 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-01-28 12:45:22 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2022-01-28 12:34:47 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-01-28 12:30:20 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-01-28 12:29:16 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-01-14 10:38:31 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2021-10-20 14:41:57 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2021-10-20 14:39:42 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2021-09-20 09:17:08 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2021-09-20 09:16:11 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2021-06-14 08:26:48 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2021-06-14 08:25:23 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2021-06-14 08:23:40 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2021-05-25 08:02:19 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2021-03-16 10:38:24 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2020-02-18 11:01:54 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-12-09 10:34:21 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-11-18 09:56:56 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-11-18 08:39:51 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-11-18 08:30:11 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-11-18 07:22:03 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-05-23 08:56:51 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-05-15 14:23:46 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-04-04 10:52:49 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-01-31 09:09:20 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-01-23 07:25:30 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-01-08 07:10:22 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-01-07 12:22:14 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-10-25 14:15:42 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
2018-10-25 14:15:21 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-10-25 14:14:28 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-10-25 12:20:42 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-10-24 14:40:15 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-10-24 14:39:50 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-10-09 13:31:19 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-10-09 13:25:14 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-10-09 13:19:44 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-04-19 07:49:05 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-04-19 07:46:47 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-03-26 12:38:13 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-03-26 12:33:21 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-03-09 07:46:47 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (angielski)
2018-03-09 07:46:21 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-02-20 08:47:12 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2018-02-20 08:46:53 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-02-13 12:57:24 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-02-07 13:59:15 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-01-24 09:50:22 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-01-09 10:22:20 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-12-28 10:16:46 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-12-28 10:13:51 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
2017-12-14 07:41:49 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-11-23 10:39:25 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-11-23 10:00:22 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-11-08 08:58:12 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-11-07 13:41:06 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-11-07 13:40:41 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-10-24 10:52:22 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-10-10 13:39:49 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-06-22 10:18:09 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-06-22 10:17:36 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-06-19 11:33:13 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-06-06 13:10:18 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-05-26 11:11:50 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-05-22 13:22:33 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-04-21 09:54:40 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-04-12 09:16:15 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-03-21 13:27:47 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-03-21 13:25:58 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
2017-03-21 13:25:14 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-02-14 10:13:45 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-02-13 13:43:47 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-02-02 14:26:26 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2017-01-31 08:27:29 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-01-17 11:13:35 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-09-20 14:51:22 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-09-09 13:11:18 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-06-10 08:45:05 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-05-05 09:19:12 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-05-05 09:14:35 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-03-04 14:52:09 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-02-24 11:15:23 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
2016-02-24 11:13:39 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-02-24 11:08:18 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-02-09 08:58:40 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-01-08 13:17:55 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-11-24 21:04:07 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-11-04 10:53:08 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-09-12 23:43:40 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-09-12 23:28:33 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-09-08 12:41:45 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-09-08 11:15:19 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-06-24 11:07:45 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-06-10 13:58:16 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-06-09 11:28:18 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-06-09 09:43:35 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-05-15 14:34:31 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2015-04-20 10:23:37 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2015-03-03 17:06:13 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2015-02-19 00:20:23 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-02-19 00:16:17 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-02-16 17:59:12 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-01-21 18:00:25 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-11-21 14:26:16 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-11-07 10:11:46 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-31 21:35:23 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-30 12:24:52 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-30 12:12:39 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-17 09:53:22 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-16 10:56:14 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-05 21:29:34 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2014-10-03 11:43:19 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2014-10-03 11:42:32 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Pokaż dziennik zmian
2014-10-03 11:31:43 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-03 11:19:19 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Pokaż dziennik zmian
2014-09-25 22:40:51 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (angielski)
2014-09-25 22:39:01 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2014-09-16 22:54:07 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-09-16 22:46:44 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-09-09 10:50:29 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Seminaria
2014-06-18 08:34:26 Usunięcie rekordu Nazwa rekordu: a1
2014-06-16 13:34:19 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: a1