Seminars

Seminars are held monthly (with holiday break)

 


2024.04.26, godz. 9.00 

"Zmiany wybranych cech wzrostu i plonowania kukurydzy pod wpływem równoczesnego działania zbitości gleby i suszy"

dr hab. Maciej Grzesiak (ZE, IFR PAN)

 


2024.04.05, godz. 9.00 

"Wgląd w metabolizm haploidalnych zarodków owsa (Avena sativa L.)"
dr Kinga Dziurka (ZB, IFR PAN)


2024.03.08 at 9.00

"Oddziaływanie UVC na wybrane gatunki cyjanobakterii"
mgr Zofia Mazur (ZBS, IFR PAN)


2024.02.09 at 9:00

"Hydrazyd kwasu 4-hydroksybenzoesowego jako inhibitor syntezy związków fenolowych u roślin"
mgr inż. Karolina Urban (ZE, IFR PAN)


2024.01.30 at 13:00

"The green clean: Biodegradation and bioaccumulation of environmental pollutants by algae"
dr Peter Chaloupsky (Department of Chemistry and Biochemistry, Mendel University in Brno, Czech Republic)


2023.12.08 at 9:15

"Reakcje biochemiczno-fizjologiczne linii żyta (Secale cereale L.) o zróżnicowanej strukturze wosków w warunkach suszy glebowej"
mgr inż. Kamila Laskoś (ZB, IFR PAN)


2023.11.24 at 9:15

"Rola kwasu pipekolowego (PiP) w regulacji odporności Mesembryanthemum crystallinum na stres biotyczny"
mgr Emilia Gula (ZBS, IFR PAN)


16.06.2023 at 9:15
 "Analiza zmian ekspresji genu kinazy urydynomonofosforanowej / cytydynomonofosforanowej w siewkach zbóż jarych podczas suszy glebowej i rehydratacji"
dr inż. Agnieszka Ostrowska (ZE, IFR PAN)


2023.05.26 at 9:15

"Komunikacja międzyludzka"
prof. dr hab. inż. Franciszek Janowiak (Dyrektor IFR PAN), dr hab. Ewa Dubas (Z-ca Dyrektora d/s Naukowych IFR PAN) and prof. dr hab. inż. Iwona Żur (ZBK, IFR PAN)


2023.05.19 at 9:15

"Nowe wymagania kariery naukowej w Polsce wg Ustaw o PAN (2010), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2018), regulacji RDN oraz wewnętrznych przepisów IFR PAN"
prof. dr hab. inż. Franciszek Janowiak (Dyrektor IFR PAN), dr hab. Ewa Dubas (Z-ca Dyrektora d/s Naukowych IFR PAN) and prof. dr hab. inż. Iwona Żur (ZBK, IFR PAN)


2023.04.14 at  9:15

"Rozhartowywanie rzepaku - realny problem?"
dr Magdalena Ryś (ZBR, IFR PAN)


2023.03.24 at 9.00

What do we know about wheat vernalization?
dr Zbynek Milec


2022.06.10 at 9:15

"Wymagania kariery naukowej wg Ustaw o PAN (2010), Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2018), regulacji Rady Doskonałości Naukowej oraz wewnętrznych przepisów IFR PAN"
prof. dr hab. inż. Franciszek Janowiak (Dyrektor IFR PAN) and dr hab. Ewa Dubas (Z-ca Dyrektora d/s Naukowych IFR PAN)


2022.05.20 at 9:15

"Molekularne podstawy odporności roślin na stresy"
prof. dr hab. inż. Agnieszka Płażek (UR,Kraków)


2022.04.29 at 9:15

"Ewolucja roślin uprawnych"
prof. dr hab. Franciszek Dubert (ZBR, IFR PAN)


2022.04.08 at 9:15

"Zasady cyberbezpieczeństwa. Podstawy wykorzystania pakietu MS Office 365"
Jakub Adamski (IFR PAN)


2022.03.21 at 9:15

"Dyskusja o projektach NCN"
prof. dr hab. inż. Franciszek Janowiak (Dyrektor IFR PAN) and dr hab. Ewa Dubas (Z-ca Dyrektora d/s Naukowych IFR PAN)


2021.12.03 at 10:15

"Podnoszenie kompetencji cyfrowych i cyberbezpieczeństwo"
mgr Jakub Adamski and mgr Rafał Przybylski (IFR PAN)


2021.10.22 at 09:15

"Przyczyny braku formowania nasion u Pilosella brzovecensis (Asteraceae)"
mgr Agnieszka Janas (ZBK, IFR PAN)


2021.09.24 at 09:15

Wpływ stresu abiotycznego na siewki Arabidopsis thaliana
mgr Julia Stachurska (ZBR, IFR PAN)


2021.06.25 at 9:15
"Słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus L.) - fazy rozwojowe rośliny oraz aspekty produkcyjne"
mgr inż. Angelika Kliszcz (UR, Kraków)


2021.06.18 at 09:15

"Rola brasinosteroidów w procesach aklimatyzacyjnych roślin jęczmienia do niskiej i wysokiej temperatury"
mgr Iwona Sadura (ZBR, IFR PAN)


2021.05.21 at 9:15

"Dynamiczna struktura roślinnego jądra komórkowego - oczami cytogenetyka"
dr Dominika Idziak-Helmcke (IBBiOŚ, Uniwersytet Śląski)


2021.04.23 at 9:15

"Analiza składu chemicznego wraz z obrazowaniem rozkładu pierwiastków (w tym lekkich C N O F) na powierzchni próbki z wykorzystaniem spektrometrów fluorescencji rentgenowskiej Bruker Nano Analytics"
dr Michał Kużdżał (Labsoft, Warszawa)


2021.03.26 at 9:15

"Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon - Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego. Zarys koncepcji inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem części wystawienniczej oraz laboratoryjnej"
Magdalena Chrobaczyńska-Dyląg, Tomasz Kowalczyk (Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon)


2021.03.19 at 9:15

"Czynniki molekularne związane z indukowaną przez stres embriogenezą niezygotyczną"
mgr inż. Kamil Zieliński (ZBS, IFR PAN)


2020.03.06 at 9:15

"Zróżnicowanie profilu hormonalnego towarzyszące indukcji embriogenezy w kulturach mikrospor pszenżyta (× Triticosecale Wittm.)"
dr Katarzyna Juzoń (ZB, IFR PAN)


2020.02.21 at 9:15

"Charakterystyka fizjologiczna, biochemiczna i genetyczno – molekularna Rumex tianschanicus x Rumex patientia jako rośliny energetycznej"
mgr Magdalena Liszniańska (UJ)


2020.02.07 at 9:15

"Możliwości uprawy gatunków zawierających substancje adaptogenne w warunkach Polski"
prof. dr hab. Elżbieta Pisulewska (KWSPZ)


2020.01.24 at 9:15

"Stan i ocena IFR PAN dla kategoryzacji w roku 2021"
prof. dr hab. Franciszek Janowiak (Dyrektor IFR PAN)


2020.01.10 at 9:15

"Wykorzystanie podwojonych haploidów jęczmienia ozimego w identyfikacji molekularnych podstaw tolerancji na suszę glebową"
dr inż. Przemysław Kopeć (ZBK, IFR PAN)


2019.12.13 at 9:15

"Hormonomika - metoda badania odpowiedzi roślin na warunki środowiskowe"
dr Michał Dziurka (ZBR, IFR PAN)


2019.11.29 at 9:15

"Identyfikacja genów związanych z odpowiedzią na rozhartowywanie u jęczmienia ozimego"
dr Magdalena Wójcik-Jagła (UR, Kraków)

 


2019.11.15 at 9:15

"Zrozumienie funkcji metylacji DNA oraz mechanizmów kontrolujących rozwój nasion"
dr Anna Nowicka (ZBK, IFR PAN)


2019.10.25 at 9:15

"Gdy liczą się oddziaływania- wprowadzenie do technologii MST"
Paweł Kania (NanoTemper)


2019.10.04 at 9:15

"Glutation - magiczna molekuła warunkująca zdrowie i długowieczność, ze szczególnym uwzględnieniem jego roli w procesie embriogenezy"
dr hab. Iwona Żur (ZBK, IFR PAN)


2019.05.24 at 9:15

"Biological control of plant pests and diseases - past, present, future"
prof. Dr Johannes A. Jehle


2019.05.17 at 9:15

"Alexander von Humboldt, Clusia - an unwitting discovery of crassulacean acid metabolism"
prof. Dr Ulrich Lüttge


2019.04.12 at 9:15

"Biologiczne i fizjologiczne uwarunkowania słabego plonowania gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench.)"
prof. dr hab. Agnieszka Płażek (UR, Kraków)


2019.03.08 at 9:15

"Analiza biochemiczno-fizjologiczna linii bliskoizogenicznych żyta (Secale cereale L.) zróżnicowanych pod względem nalotu woskowego w warunkach suszy glebowej"
mgr inż. Kamila Kapłoniak (IB, IFR PAN)


2019.02.22 at 9:15

"Rozhartowanie jako kluczowy czynnik determinujący przezimowanie roślin zbożowych w warunkach ocieplenia klimatu"
prof. dr hab. Marcin Rapacz (UR, Kraków)


2019.02.08 at 09:15

"Indukowane temperaturą strukturalno-funkcjonalne zmiany w membranach komórkowych izolowanych z mutantów jęczmienia z zaburzeniami biosyntezy i percepcji brasinosteroidów"
mgr Iwona Sadura (IBR, IFR PAN)


2019.01.25 at 09:15

"Aklimacja fotosyntetycznego transportu elektronów do stresu: Rola PSI"
prof. dr hab. Ewa Niewiadomska (ZBS, IFR PAN)


2019.01.11 at 09:15

"Fizjologiczno-biochemiczna charakterystyka mieszańców owsa z kukurydzą"
dr hab. Edyta Skrzypek (ZB, IFR PAN)


2018.12.07 at 09:15

"Schisandra rubriflora (cytryniec czerwonokwiatowy) – badania fitochemiczne i biotechnologiczne"
dr Agnieszka Szopa (Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej UJ CM)


2018.11.23 at 09:15

"Markery genetyczne mrozoodporności i tolerancji suszy u jęczmienia"
dr Anna Fiust (ZE, IFR PAN)


2018.11.08 at 09:15

"Biological activity of biosynthetic BR precursors and new BR derivatives"
M.Sc. Petra Kořínková (Institute of Experimental Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic)


2018.10.26 at 09.15

"Rola stresu oksydacyjnego w procesach biosyntezy i akumulacji metabolitów wtórnych w kulturach in vitro"
dr hab. Marta Libik-Konieczny (ZBS, IFR PAN)


2018.10.12 at 09:15

"Zmiany w proteomie i poziomie fitohormonów w trakcie formowania galasów na liściach dębu"
dr Piotr Waligórski (ZBR, IFR PAN)


2018.04.20 at 09:15

"Identyfikacja białek związanych z efektywnością procesu indukcji androgenezy u pszenżyta (×Triticosecale Wittm.)"
dr Monika Krzewska (ZBK, IFR PAN)


2018.04.06 at 09:15

"Maniok - roślina, która żywi miliard ludzi​"
prof. dr hab. Maria Wędzony (ZBK, IFR PAN)


2018.03.23 at 09:15

"Akwaporyny jako regulatory transportu wody w roślinach"
dr Diana Saja (ZE, IFR PAN)


2018.03.09 at 09:15

"Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) warunkujących wysokość plonu i zawartość cukrów pszenicy w warunkach suszy glebowej"
mgr Katarzyna Cyganek (ZB, IFR PAN)


2018.02.23 at 09:15

"Aktywność antyoksydantów drobnocząsteczkowych jako czynnik modyfikujący efektywność procesu  embriogenezy mikrospor u pszenżyta ozimego (×Triticosecale Wittm.)"
dr hab. Iwona Żur (ZBK,IFR PAN)


2018.02.09 at 09:45

"Od transpiracji do wzrostu promieniowego drzew"
dr Paweł Kojs (PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie)


2018.01.26 at 09:00

Szkolenie Horyzont 2020
mgr Anna Armuła


2018.01.12 at 09:15

"Regulatory wzrostu w rozwoju haploidalnych zarodków owsa (Avena sativa L.)"
dr inż. Kinga Dziurka (ZB, IFR PAN)

Event log

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2024-04-17 10:58:56 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2024-04-12 10:18:01 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2024-03-27 09:39:57 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2024-03-19 08:52:38 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-03-19 08:52:20 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2024-03-19 08:46:57 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2024-03-14 08:45:05 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2024-03-04 12:55:14 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2024-02-23 11:07:08 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2024-01-23 13:24:22 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (angielski)
2024-01-23 13:22:55 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2024-01-23 13:16:01 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2024-01-23 13:12:31 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2024-01-18 08:11:48 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2024-01-18 08:11:20 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2024-01-17 12:53:42 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2024-01-11 14:05:26 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (angielski)
2024-01-11 14:03:44 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (angielski)
2024-01-11 14:03:16 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (angielski)
2024-01-11 14:02:17 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (angielski)
2024-01-11 14:01:25 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2024-01-11 13:59:56 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
2024-01-11 13:59:21 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2024-01-11 13:58:18 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2024-01-11 12:29:12 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2024-01-10 13:49:41 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-01-10 13:39:51 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-01-10 13:05:34 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-01-10 13:02:21 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-01-10 13:00:35 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-01-10 12:56:55 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-01-10 12:45:04 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-01-10 12:28:00 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-01-10 12:20:56 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-01-10 12:16:50 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-01-10 12:09:03 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-01-10 12:08:18 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-01-10 12:05:45 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-01-10 12:03:07 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-01-10 12:02:15 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-01-10 11:58:34 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-01-10 11:56:51 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-01-10 11:55:49 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-01-10 11:55:30 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2024-01-10 11:53:55 Edycja rekordu Anna Maksymowicz Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2023-03-30 10:14:26 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2023-03-22 09:47:31 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2022-06-07 10:39:06 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2022-05-16 10:18:03 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2022-05-12 14:33:07 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2022-05-12 10:16:31 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2022-05-09 10:47:26 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2022-04-04 17:18:17 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2022-02-14 09:26:20 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-02-14 09:24:27 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-01-28 12:50:31 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-01-28 12:49:49 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-01-28 12:49:04 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-01-28 12:48:05 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-01-28 12:45:22 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2022-01-28 12:34:47 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-01-28 12:30:20 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-01-28 12:29:16 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2022-01-14 10:38:31 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2021-10-20 14:41:57 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2021-10-20 14:39:42 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2021-09-20 09:17:08 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2021-09-20 09:16:11 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2021-06-14 08:26:48 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2021-06-14 08:25:23 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2021-06-14 08:23:40 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2021-05-25 08:02:19 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2021-03-16 10:38:24 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2020-02-18 11:01:54 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-12-09 10:34:21 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-11-18 09:56:56 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-11-18 08:39:51 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-11-18 08:30:11 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-11-18 07:22:03 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-05-23 08:56:51 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-05-15 14:23:46 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-04-04 10:52:49 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-01-31 09:09:20 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-01-23 07:25:30 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-01-08 07:10:22 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-01-07 12:22:14 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-10-25 14:15:42 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
2018-10-25 14:15:21 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-10-25 14:14:28 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-10-25 12:20:42 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-10-24 14:40:15 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-10-24 14:39:50 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-10-09 13:31:19 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-10-09 13:25:14 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-10-09 13:19:44 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-04-19 07:49:05 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-04-19 07:46:47 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-03-26 12:38:13 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-03-26 12:33:21 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-03-09 07:46:47 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (angielski)
2018-03-09 07:46:21 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-02-20 08:47:12 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2018-02-20 08:46:53 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-02-13 12:57:24 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-02-07 13:59:15 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-01-24 09:50:22 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2018-01-09 10:22:20 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-12-28 10:16:46 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-12-28 10:13:51 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
2017-12-14 07:41:49 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-11-23 10:39:25 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-11-23 10:00:22 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-11-08 08:58:12 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-11-07 13:41:06 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-11-07 13:40:41 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-10-24 10:52:22 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-10-10 13:39:49 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-06-22 10:18:09 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-06-22 10:17:36 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-06-19 11:33:13 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-06-06 13:10:18 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-05-26 11:11:50 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-05-22 13:22:33 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-04-21 09:54:40 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-04-12 09:16:15 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-03-21 13:27:47 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-03-21 13:25:58 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
2017-03-21 13:25:14 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-02-14 10:13:45 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-02-13 13:43:47 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-02-02 14:26:26 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2017-01-31 08:27:29 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2017-01-17 11:13:35 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-09-20 14:51:22 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-09-09 13:11:18 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-06-10 08:45:05 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-05-05 09:19:12 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-05-05 09:14:35 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-03-04 14:52:09 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-02-24 11:15:23 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
2016-02-24 11:13:39 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-02-24 11:08:18 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-02-09 08:58:40 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2016-01-08 13:17:55 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-11-24 21:04:07 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-11-04 10:53:08 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-09-12 23:43:40 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-09-12 23:28:33 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-09-08 12:41:45 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-09-08 11:15:19 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-06-24 11:07:45 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-06-10 13:58:16 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-06-09 11:28:18 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-06-09 09:43:35 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-05-15 14:34:31 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2015-04-20 10:23:37 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2015-03-03 17:06:13 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2015-02-19 00:20:23 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-02-19 00:16:17 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-02-16 17:59:12 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2015-01-21 18:00:25 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-11-21 14:26:16 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-11-07 10:11:46 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-31 21:35:23 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-30 12:24:52 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-30 12:12:39 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-17 09:53:22 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-16 10:56:14 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-05 21:29:34 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2014-10-03 11:43:19 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2014-10-03 11:42:32 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Pokaż dziennik zmian
2014-10-03 11:31:43 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-10-03 11:19:19 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Pokaż dziennik zmian
2014-09-25 22:40:51 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (angielski)
2014-09-25 22:39:01 Edycja rekordu Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
2014-09-16 22:54:07 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-09-16 22:46:44 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminaria" w następującym zakresie:
Treść (polski)
Treść (angielski)
2014-09-09 10:50:29 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Seminaria
2014-06-18 08:34:26 Usunięcie rekordu Nazwa rekordu: a1
2014-06-16 13:34:19 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: a1